o reklamě víme vše...

  • 420 605 205 741

pronájem reklamních ploch včetně výroby bannerů, bilboardů i plakátů

V naší nabídce nechybí možnost představit Vaši práci a podnikání na billboardech, mostech, plakátovacích plochách, v prostředcích MHD, zkrátka všude tam, kde se Vaši potencionální klienti a zákazníci pohybují. Zajistíme jak grafickou přípravu, tak tisk i distribuci, vše za velmi příznivé ceny.